කටු ගොකටු පඳුරු මධ්‍යයේ
පිපි රෝස මලක් වාගේ
අත්‍යලංකාර ශෝභමාන වූ
යේසු රාජුන් මා දෙව් ස්වාමිනේ

     ස්තුති දෙම් මා දෙව් ස්වාමිනේ
     ජීවිතේ ඇති තෙක්
     මින් මතු ගමනෙත්
     ගුණවන්ත සිතින් ගී ගයම්

ගත සුවය සවිය නැති වී
සිත තැළුණු බිඳුණු විටදී
මගේ හද පිරිමැද සැනසූ
පිහිටක්ය දුකේදි ළං වූ

මව් පිය නෑ සිත මිතුරු
අත් හැරියත් මා කවුරු
ප්‍රේමේ දෙව් පියා වෙනස් නොවේවී
ඇසේ කළු රුව මෙන් මා රකිවී